Disclaimer

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de hieronder vermelde voorwaarden en beperkingen.
Met het gebruik van deze website stemt u in met het onderstaande.
De gegevens op www.tenojanzen.nl zijn bedoeld om u algemene informatie te verschaffen.
Timmer en Onderhoudsbedrijf Janzen heeft recht deze gegevens zonder nader aankondiging te wijzigen.
Timmer en Onderhoudsbedrijf Janzen neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van deze website, hierbij wordt gebruik gemaakt van bronnen die door Timmer en Onderhoudsbedrijf Janzen als betrouwbaar worden aanschouwd.
Ondanks deze zorgvuldigheid en het gebruik van betrouwbare bronnen staat Timmer en Onderhoudsbedrijf Janzen niet in voor de volledigheid en juistheid van de op deze website geboden informatie.
Mogelijk wordt er op deze website verwezen naar informatie van derden. Dit kan als hyperlink of vermelding in de tekst.
Deze informatie van derden is door Timmer en Onderhoudsbedrijf Janzen niet beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Timmer en Onderhoudsbedrijf Janzen aanvaart hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
Aan de informatie op deze website kunt u geen rechten ontlenen. Het gebruik van de geboden informatie is voor eigen risico.
Timmer en Onderhoudsbedrijf Janzen behoudt als rechthebbende alle rechten met betrekking tot de geboden informatie.
Onder informatie verstaan wij teksten, documenten (bijv. Word-, Excel-, PDF-bestanden), grafisch materiaal en logo’s.
Op de informatie van deze website evenals op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.


klik hier om terug te gaanTerug